Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Quy trình giải quyết hồ sơ thông qua mạng :
1. Doanh nghiệp đăng ký người dùng để đăng nhập sử dụng hệ thống, điền và nộp hồ sơ điện tử.
2. Doanh nghiệp điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm hồ sơ.
3. Sau khi điền đầy đủ thông tin, Doanh nghiệp nhấp vào nút Gửi hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử.
4. Hồ sơ sẽ được chuyển về một trong ba đơn vị tiếp nhận và xử lý hồ sơ nêu trên và sẽ được đơn vị này thẩm định, giải quyết.
5. Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên mạng để Doanh nghiệp biết.
6. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo về thời gian dự kiến kiểm tra tại nhà máy.
7. Doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ bản chính hồ sơ cho đoàn kiểm tra khi đoàn tiến hành kiểm tra tại nhà máy.
8. Doanh nghiệp có nghĩa vụ đảm bảo tính xác thực nội dung của hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử đã gửi và chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có sai sót.
9. Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh hoặc có yêu cầu khác, Doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn chi tiết để hoàn chỉnh hồ sơ

Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
hoặc  Đăng ký

 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: (04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn